Tổng hợp các sự kiện âm nhạc tại Đà Lạt trong tháng 4-5 năm 2024

Tổng hợp các sự kiện âm nhạc tại Đà Lạt trong tháng 4-5 năm 2024

Thời gian: Từ 2024-04-27 đến 2024-05-18

Mở cửa từ 17h00

Lâm Đồng - Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

Ca nhạc

LIVESHOW ANH TÚ VOI BẢN ĐÔN & BẢO ANH TẠI ĐÀ LẠT

1. Thời gian: Thứ Bảy - Ngày 27/04/2024

+ Khung giờ diễn: 17h30 - 19h30

2. Địa điểm: Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

3. Giá vé: (Đã bao gồm 1 đồ uống)

+ Hạng vé HOÀNG HÔN: 1.300.000 VND

+ Hạng vé CHIỀU TÀ: 1.100.000 VND

+ Hạng vé CHẠNG VẠNG: 800.000 VND

+ Hạng vé CHẬP CHOẠNG: 600.000 VND

+ Hạng vé NHÁ NHEM: 450.000 VND

4. Link mua vé: https://ticketgo.vn/event/liveshow-anh-tu-voi-ban-don-va-khach-moi-tai-da-lat-ngay-27-04-2024

LIVESHOW THÙY CHI - MAI TIẾN DŨNG | CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC TẠI ĐÀ LẠT

1. Thời gian: Thứ Bảy - Ngày 28/04/2024

+ Khung giờ diễn: 17h30 - 19h30

2. Địa điểm: Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

3. Giá vé: (Đã bao gồm 1 đồ uống)

+ Hạng vé HOÀNG HÔN: 1.200.000 VND

+ Hạng vé CHIỀU TÀ: 1.000.000 VND

+ Hạng vé CHẠNG VẠNG: 700.000 VND

+ Hạng vé CHẬP CHOẠNG: 550.000 VND

+ Hạng vé NHÁ NHEM: 400.000 VND

4. Link mua vé: https://ticketgo.vn/event/liveshow-thuy-chi-va-mai-tien-dung-tai-da-lat-ngay-28-04-2024

LIVESHOW VĂN MAI HƯƠNG | MƯA THÁNG SÁU TẠI ĐÀ LẠT

1. Thời gian: Thứ Ba - Ngày 30/04/2024

+ Check-in từ: 16h00

+ Khung giờ diễn: 17h30 - 19h30

2. Địa điểm: Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

3. Giá vé: (Đã bao gồm 1 đồ uống)

+ Hạng vé HOÀNG HÔN: 1.200.000 VND

+ Hạng vé CHIỀU TÀ: 1.000.000 VND

+ Hạng vé CHẠNG VẠNG: 700.000 VND

+ Hạng vé CHẬP CHOẠNG: 550.000 VND

+ Hạng vé NHÁ NHEM: 450.000 VND

4. Link mua vé: https://ticketgo.vn/event/liveshow-van-mai-huong-tai-da-lat-ngay-30-04-2024

Tổng hợp các sự kiện âm nhạc tại Đà Lạt trong tháng 4-5 năm 2024

LIVESHOW QUỐC THIÊN & THÀNH ĐẠT | NGÀY MAI NGƯỜI TA LẤY CHỒNG TẠI ĐÀ LẠT

1. Thời gian: Thứ Tư - Ngày 01/05/2024

+ Khung giờ diễn: 17h30 - 19h30

2. Địa điểm: Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

3. Giá vé: (Đã bao gồm 1 đồ uống)

+ Hạng vé HOÀNG HÔN: 1.200.000 VND

+ Hạng vé CHIỀU TÀ: 1.000.000 VND

+ Hạng vé CHẠNG VẠNG: 700.000 VND

+ Hạng vé CHẬP CHOẠNG: 550.000 VND

+ Hạng vé NHÁ NHEM: 400.000 VND

4. Link mua vé: https://ticketgo.vn/event/liveshow-quoc-thien-va-thanh-dat-tai-da-lat-ngay-01-05-2024

Tổng hợp các sự kiện âm nhạc tại Đà Lạt trong tháng 4-5 năm 2024

LIVESHOW TĂNG PHÚC - LƯU HƯƠNG GIANG | TRẢ NGƯỜI VỀ TỰ DO TẠI ĐÀ LẠT

1. Thời gian: Thứ Bảy - Ngày 04/05/2024

+ Check-in từ: 16h00

+ Khung giờ diễn: 17h30 - 19h30

2. Địa điểm: Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

3. Giá vé: (Đã bao gồm 1 đồ uống)

+ Hạng vé HOÀNG HÔN: 1.100.000 VND

+ Hạng vé CHIỀU TÀ: 900.000 VND

+ Hạng vé CHẠNG VẠNG: 650.000 VND

+ Hạng vé CHẬP CHOẠNG: 500.000 VND

+ Hạng vé NHÁ NHEM: 400.000 VND

4. Link mua vé: https://ticketgo.vn/event/liveshow-tang-phuc-va-luu-huong-giang-tai-da-lat-ngay-04-05-2024

LIVESHOW SHE IN SHINE - Ha Nhi CONCERT 2024 TẠI ĐÀ LẠT

1. Thời gian: 17h00 - 21h00, Thứ Năm - Ngày 11/05/2024

2. Địa điểm: Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

3. Giá vé:

a, Chính sách quà cho vé trẻ em:

2 vé trẻ em: 1 quà hạng vé tương ứng

1 vé trẻ em: Phụ thu 100k cho quà hạng vé tương ứng ( không bắt buộc)

b, VVIP - Hoàng Hôn: 2.200.000 VND

- Đồ uống

- Light stick

- Ly Shinely

- Đĩa nhạc

c, VIP - Chiều Tà 1.800.000 VND

- Đồ uống

- Light stick

- Ly Shinely

- Đĩa nhạc

d, Deluxe - Chạng vạng 1.300.000 VND

- Đồ uống

- Light stick

- Ly Shinely

e, Standard - Chập Choạng 1.000.000 VND

- Đồ uống

- Light stick

- Đĩa nhạc

f, Economy - Nhá Nhem 600.000 VND

- Đồ uống

- Light stick

Link mua vé: https://ticketgo.vn/event/she-in-shine-ha-nhi-concert-2024

LIVESHOW MYRA TRẦN • VƯƠNG ANH TÚ | ANH CHƯA THƯƠNG EM ĐẾN VẬY ĐÂU TẠI ĐÀ LẠT

1. Thời gian: Thứ Sáu - Ngày 17/05/2024

+ Check-in từ: 16h00

+ Khung giờ diễn: 17h30 - 19h30

2. Địa điểm: Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

3. Giá vé: (Đã bao gồm 1 đồ uống)

+ Hạng vé HOÀNG HÔN: 1.100.000 VND

+ Hạng vé CHIỀU TÀ: 900.000 VND

+ Hạng vé CHẠNG VẠNG: 650.000 VND

+ Hạng vé CHẬP CHOẠNG: 550.000 VND

+ Hạng vé NHÁ NHEM: 400.000 VND

4. Link mua vé: https://ticketgo.vn/event/liveshow-myra-tran-va-vuong-anh-tu-tai-da-lat-ngay-18-05-2024

 

LIVESHOW HƯƠNG TRÀM • HOÀNG HẢI | CHO EM GẦN ANH THÊM CHÚT NỮA TẠI ĐÀ LẠT

1. Thời gian: Thứ Bảy - Ngày 18/05/2024

+ Khung giờ diễn: 17h30 - 19h30

2. Địa điểm: Lululola Coffee+, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, Phường 3, TP. Đà Lạt

3. Giá vé: (Đã bao gồm 1 đồ uống)

+ Hạng vé HOÀNG HÔN: 1.300.000 VND

+ Hạng vé CHIỀU TÀ: 1.100.000 VND

+ Hạng vé CHẠNG VẠNG: 750.000 VND

+ Hạng vé CHẬP CHOẠNG: 600.000 VND

+ Hạng vé NHÁ NHEM: 450.000 VND

4. Link mua vé: https://ticketgo.vn/event/liveshow-huong-tram-va-hoang-hai-tai-da-lat-ngay-18-05-2024