Thứ 4 vui vẻ – Đi 4 tính 3

Thứ 4 vui vẻ – Đi 4 tính 3

Thời gian: Từ 2024-03-06 đến 2024-05-31

Hải Phòng -  JUMP ARENA Aeon Mall Lê Chân Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân

Mua sắm / KM

Mua 4 trả tiền 3 cho sản phẩm vé cùng loại, áp dụng khi khách hàng đến trung tâm vui chơi vào thứ 4

06/03/2024 – 31/05/2024
Địa điểm tại trung tâm Jump Arena ởAEON MALL Hải Phòng Lê Chân